Home / Tag Archives: اسپیس فریم

Tag Archives: اسپیس فریم

ابعاد اسپیس فریم

ابعاد اسپیس فریم

ابعاد اسپیس فریم اسپیس فریم های تولیدی اسپیس سازان دارای ابعاد مختلفی میباشد که این ابعاد با نوع کاربری اسپیس همخوانی داشته و با توجه به مصارف مختلف اسپیس فریم این ابعاد به حالت استاندارد تولید میگردند.در زیر ابعاد اسپیس فریم نمایشگاهی قید گردیده است.در صورت درخواست مشتری اسپیس فریم با ابعاد سفارشی و مورد نیاز با کمترین محدودیت …

Read More »